Zeleni karton i Međunarodna vozačka dozvola

Zeleni karton je potreban za putovanje u sledeće države: Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija, Turska, Rusija, Belorusija, Ukrajina i Moldavija.

Međunarodna vozačka dozvola je potrebna za putovanje u sledeće države: Grčka, Italija, Makedonija, Nemačka, Francuska, Švajcarska.