Zeleni karton

Vreme je godišnjih odmora i putovanja. Želimo da Vas podsetimo da svi koji putuju za Grčku preko Makedonije i koji putuju na Jadransko primorje preko Bosne moraju imati ZELENI KARTON za svoje vozilo.

Zeleni karton